کسب رتبه 1 کشوری در چهاردهمین جشنواره الگوهای تدریس برترتوسط سرکارخانم مومن زاده

تقدیر و تشکر از اولیا فعال دانش آموزان

نقاشی همگانی و نمایشگاه آن

برنامه مختلف در مدرسه

بهمن ماه شور و نشاط2

بهمن ماه شور و نشاط 1

دست سازه های دانش آموزان و همکاران

کارسوق فیزیک

نذری 15 آبان

مراسم اربعین